Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Савремени пристут развоја овако комплесне организације указао је потребу увођења система квалитета и управљање тим квалитетом. Систем менаџмента квалитетом у ИНСТИТУТУ уводи нови пословни концепт који обухвата квалитет производа и услуга као и квалитетно одвијање свих пословних процеса, из чега произилази као неминовност, виши квалитет производа и услуга.

Појам квалитета у уведеном QМС има шире значење. Усвојеним концептом утврђују се: хијерархија, управљање, надлежност, овлашћења и одговорност, организација рада, ток документације и редослед активности којим ће се обезбедити развој QМС.

Научни радници и стручни сарадници ИНСТИТУТА већ више година су укључени у научне, стратешке и иновационе пројекте науке и технолошког развоја Републике Србије. Такође су учесници у међународним пројектима.

У опремљеним лабораторијама ИНСТИТУТА апаратима (ГЦ-ФИД, ГЦ-МСД, ХПЛЦ) врши се, поред научних истраживања и испитивање биљних сировина и производа на бази лековитог биља.