Zatvori
 • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
 • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

 • 011/3031-650

Ботаничка башта лековитог биља „Академик др Јован Туцаков“

Зашто име баште „Академик Јован Туцаков“?

Јован Туцаков (Чуруг, 24. I 1905 — Београд, IX 1978) је био познати српски фармакогност и академик, писац првог уджбеника фармакогнозије на српском језику и великог броја монографија и књига чија су заједничка тематика лековите биљке. Објавио је преко 200 научних радова од којих велики број о лековитим биљкама и њиховој употреби у лечењу.
Завршио је два Фармацеутска факултета, један у Загребу 1928, а други у Француској, у Нансију, 1933. где је годину дана касније одбранио и докторску дисертацију. За редовног члана САНУ у Београду изабран је 1974. године, а Француске академије фармације и Академије за козметологију и дерматологију у Паризу 1965. и 1968.
Био је један од оснивача и управник Института за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић“ као и дугогодишњи управник Института за фармакогнозију Фрамацеутског факултета у Београду. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу. Јован Туцаков је активно учествовао у раду на изради II југослвенске фармакопеје под насловом ФАРМАКОПЕЈА ФНРЈ (на латинском Pharmacopea Jugoslavica Editio secunda skraćeno Ph. Jug. II), издате 1951 године. Јован Туцаков је у одбору фармакопеје био задужен за биљне дроге. Ова фармакопеја је биљним дрогама најбогатија југословенска фармакопеја и по њој је официнално 68 биљних дрога.

Ботаничка башта

Формирање Ботаничке баште има за циљ да обједини, прикаже и сачува разноликост самоникле и гајене лековите флоре Србије. Врши се сакупљање семенског и садног материјала познатих лековитих биљних врста као и ендемичних врста Србије у циљу очувања гено фонда и њихове еколошке заштите и врши интродукција у Ботаничку башту. Башта захвата површину од око 7 ари и налази се на надморској висини од 188м. Смештена је у оквиру комплекса Пољопривредне школе са домом ученика у Ваљеву.
На опште географско-климатске услове Ваљевског краја, с обзиром на географски положај, утиче близина пространог Панонског басена са једне стране а са друге стране прелазак равничарских предела у брдско-планинске које карактерише изражена изломљеност терена. Планинска греда која се пружа од горњег Љига до доње Дрине и дуж јужног обода Панонског басена различито се назива у географској литератури. Јован Цвијић их је назвао Подрињско-ваљевске планине јер се протежу кроз доње Подриње и по јужном залеђу Ваљева. Ове планине имају велику дужину и углавном упореднички правац пружања.
Протежући се на око 117 км, оне су, после пограничне Старе планине најдуже српске планине. Ова планинска греда умањује дејство хладних ветрова са севера и топлих са југа, омогућује повећање количина падавина и појачање бројних токова чисте планинске воде. Ово све иде у корист великој разноликости биљног света Подрињско-ваљевских планина. Климатски услови ваљевског краја могу се окарактерисати као умерено континентални.

Обележавање у Башти

Да би обезбедили што бољи приступ информацијама о лековитим биљкама у колекцији коришћењем „пиктограмског“ приступа постигнута је визуелна комуникација.
Информације које садржи таблица су нумерисане и представљају:

 • 1. Официналност (застава земље у којој је биљка официнална)
 • 2. Фармако-терапеутско подручје
 • 3. Научно име рода и врсте, аутор и фамилија
 • 4. Народно име биљке
 • 5. Распрострањење
 • 6. Латински назив лековите сировине (дроге)
 • 7. Хемијски састав дроге
 • 8. ОТРОВ! (знак упозорења)

1
2 Фармако-терапеутско подручје
3 Atropa belladona L. Solanace
4 Велебиље, Бун
5 Јужна и средња Европа
6 Belladonae folium
7 Алкалоиди (отровна)
8
K Болести кардио-васкуларног система
P Болести респираторног система
GI Болести гастро-интестиналног ситема
U Болести уро-генталног тракта
N Психосопматска и неуролошка обољења
MS Повреде и болести коштано мишићног система
D Болести коже и лечење рана
G Гинеколошке болести и акушерство
H Обољења ендокриног система
I Имуностимуланција
E Ендемична биљна врста

Поред таксономског, примењен је и принцип груписања по индикационим или фармако-терапеутским подручјима примене. Индикациона подручја (систематизована бојама), су усаглашена са класификацијама, рационалне фитотерапије, захтевима за биљне дроге Комисије Е и E i ESCOP-a као и захтевима WHO – Светске Здравствене Организације. Такође, означене су ендемичне биљне врсте.

Ботаничка башта галерија