Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Organizaciona strukturaСлика 1. Организациона структура Института "Др Јосиф Панчић"

 

 

 

Дирекција

ул. Булевар краља Александра 28, Београд

Еmail: office@mocbilja.rs

Телефон: 011/30-31-650

Др Милан Лукић

Позиција: Директор Института

Научно звање: Виши научни сарадник

Email: direktor@mocbilja.rs

Гордана Ђорђевић, Дипл. прав.

Позиција: Секретар Института

Email: gdjordjevic@mocbilja.rs

Љубиша Поповић, Дипл. екон.

Позиција: Саветник

Email: ljpopovic@mocbilja.rs

Борис Поповић, Др. мед.

Позиција: IT менаџер

Email: administrator@mocbilja.rs

Сектор продаје и маркетинга

ул. Булевар краља Александра 28, Београд

Душанка Лончаревић, Дипл. фарм.

Позиција: Помоћник директора за Сектор продаје и маркетинга

Телефон: 011/30-31-616

Email: dloncarevic@mocbilja.rs

Сектор финансија

ул. Булевар краља Александра 28, Београд

Марија Попић, Дипл. екон

Позиција: Помоћник директора за Сектор финансија

Телефон 1: 011/21-84-461

Телефон 2: 011/26-37-606

Email: mpopic@mocbilja.rs

Сектор науке

ул. Тадеуша Кошћушка 1, Београд

проф. др Небојша Менковић

Научно звање: Научни саветник

Позиција: Помоћник директора за Сектор науке

Телефон: 011/30-31-655

Email: nmenkovic@mocbilja.rs

Одсек за фармацеутска истраживања и развој

ул. Тадеша Кошћушка 1, Београд

др Катарина Шавикин

Научно звање: Научни саветник

Позиција: Шеф Одсека за фармацеутска истраживања и развој

Телефон: 011/30-31-655

Email: ksavikin@mocbilja.rs

Одсек за пољопривредна истраживања и развој

ул. Светозара Радића 7, Београд

др Татјана Марковић

Научно звање: Научни саветник

Позиција: Шеф Одсека за пољопривредна истраживања и развој

Телефон 1: 011/21-83-420

Телефон 2: 011/21-83-421

Email: tmarkovic@mocbilja.rs

Лабораторија за фармацеутску контролу

ул. Тадеуша Кошћушка 1, Београд

Драгана Кривокућа, дипл. фарм.

Позиција: Руководилац Лабораторије за фармацеутску контролу

Телефон: 011/30-31-655

Email: dkrivokuca@mocbilja.rs

Служба контроле квалитета

Милица Михаиловић, Дипл. фарм.

Позиција: Руководилац Службе за контролу квалитета

Телефон: 011/30-31-655

Email: kontrola@mocbilja.rs

Апотека у Београду

ул. Тадеуша Кошћушка бр. 1, Београд

Email: apotekabg@mocbilja.rs

Љиљана Басуровић, Дипл. фарм.

Позиција: Управник Апотеке

Email: ljbasurovic@mocbilja.rs

Апотека у Панчеву

Ул. Ослобођења 78, Панчево

Email: apotekapa@mocbilja.rs

Никола Обрадовић, Дипл. фарм.

Позиција: Управник Апотеке

Телефон: 013/25-17-559

Email: nobradovic@mocbilja.rs

Сектор производње

ул. Баваништански пут 305, 26000 Панчево

Наташа Каравла, Дипл. фарм.

Позиција: Помоћник директора за Сектор производње

Телефон: 013/377-855

Email: nkaravla@mocbilja.rs

Лабораторија за микробиолошку контролу

Ул. Ослобођења 78, Панчево

др Татјана Стевић, Спец. микроби.

Позиција: Шеф Лабораторије за микробиолошку контролу

Телефон: 013/25-80-654

Email: tstevic@mocbilja.rs

Научно истраживачки кадар

# Име и презиме Научна звања Укупно
1 Катарина Шавикин Научни саветник 1
2 Небојша Менковић Научни саветник 1
3 Вања Тадић Научни саветник 1
4 Драгоја Радановић Научни саветник 1
5 Теодора Јанковић Научни саветник 1
6 Татјана Марковић Научни саветник 1
7 Гордана Здунић Научни саветник 1
8 Владимир Филиповић Виши научни сарадник 1
9 Милан Лукић Виши научни сарадник 1
10 Дејан Пљевљакушић Виши научни сарадник 1
11 Татјана Стевић Виши научни сарадник 1
12 Дубравка Биговић Виши научни сарадник 1
13 Софија Ђорђевић Виши научни сарадник 1
14 Јелена Живковић Виши научни сарадник 1
15 Ана Жугић Научни сарадник 1
16 Нада Ћујић Николић Научни сарадник 1
17 Снежана Димитријевић Научни сарадник 1
18 Жељана Пријић Научни сарадник 1
19 Зорица Дринић Научни сарадник 1
20     19
# Име и презиме Истраживачка звања Укупно
1 Ана Драгумило Истраживач сарадник 1
2 Јелена Мудрић Истраживач сарадник 1
3 Петар Батинић Истраживач сарадник 1
4 Снежана Мрђан Истраживач сарадник 1
5 Милица Радан Истраживач сарадник 1
6 Снежана Кузмановић Недељковић Истраживач приправник 1
7 Милош Јовановић Истраживач приправник 1
8 Немања Крговић Истраживач приправник 1
9 Сара Микић Истраживач приправник 1
10 Стефан Горданић Истраживач приправник 1
  млади истраживачи   10
  УКУПНО НАУЧНОИСТРАЖИВ. КАДРОВА   29

Кадровска структура

Запослени по секторима Број извршилаца
Дирекција 9
Сектор науке 29
Сектор производње 67
Сектор продаје и маркетинга 29
Сектор финансија 9
Служба за контролу квалитета 3
Лабораторија за фармацеутску контролу 4
Лабораторија за микробиолошку контролу 4
  154
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
степен стручне спреме број
VIII - доктори 20
VII 1 - мастер пољопривреде, технолошких наука, магистри фармације, млади истраживачи pripravnici, докторанти 10
VII 2 - специјализације  
VII степен, висока стручна спрема, академске студије, дипломирани фармацеути, агрономи, инжењери техничко-технолошких наука, дипломирани економисти, биолози... 23
VI степен, виша, високе школе струковних студија, информатичари са ВИ степеном.. 1
IV степен, средња школа, гимназија 45
III степен, КВ мајстори, возачи 10
II степен, ПК радници у производњи, спремачице,кафе куварице, НК са основном школом 45
  154