Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Београд,

Етички одбор, мандатни период 2019 – 2023. годинаЧланови Етичког одбора из Института „Др Јосиф Панчић“, Београд:

  1. 1. Др Гордана Здунић, Одсек за фармацеутска истраживања и развој;

  2. 2. Др Катарина Шавикин, Одсек за фармацеутска истраживања и развој;

  3. 3. Др Јелена Живковић, Одсек за фармацеутска истраживања и развој;

  4. 4. Др Дубравка Биговић, Одсек за фармацеутска истраживања и развој;

  5. 5. Гордана Ђорђевић, дипломирани правник, секретар Института.Чланови Етичког одбора ван Института „Др Јосиф Панчић“, Београд:

  1. 1. Др Вера Здравковић, доц. Медицинског факултета Универзитета у Београду;

  2. 2. Др Славица Спасић, проф. емеритус Фармацеутског факултета Универзитета у  Београду.