Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

Своју изворну делатност Институт спроводи кроз научноистраживачки рад у области фармације и агрономије у лековитом биљу, али једнако важни су и производни процес и комерцијална активност. 

На изучавању лековитог биља данас у Институту  ради 20 доктора наука и већи број истраживача млађих категорија који проучавају фармацеутски, агрономски, хемијски и биолошки аспект лековитог и ароматичног биља првенствено са наших простора. Научноистраживачка делатност у Институту обавља се кроз научноистраживачке  пројекте и то националне, међународне и интерне. 

Научноистраживачки рад у области фармације обухвата истраживање квалитета и ресурса самониклог биља као и очување наслеђа кроз етноботаничке и етномедицинске студије. Поред тога, врше се и хемијске анализе биљака и њихових екстраката употребом савремених аналитичких метода и опреме, као и испитивање биолошке активности у циљу потврде деловања за биљке које се користе у традиционалној фитотерапији, али и у циљу изналажења потенцијалних нових лековитих биљних сировина. Истраживања из области фармацеутске технологије обухватају одабир оптималних галенских форми и помоћних материја за инкорпорирање активних састојака ради постизања најбољег квалитета, ефкасности и стабилности производа. Сазнања стечена овим истраживањима представљају основ за развој нових производа Института, чиме се проширује производни асортиман, поспешује конкурентност на тржишту и широкој јавности и потрошачима чини доступним лековито биље уз примену најновијих знања из области савремене фитотерапије. 

Кроз бројне екстерне и интерне пројекте у области агрономских истраживања испитују се могућности унапређења технологије гајења лековитих биљних врста које се традиционално производе у Србији. Селекцијским радом истраживача стварају се сорте (популације) лековитих биљних врста које се одржавају и чије семе се умножава у Институту, а гаје се широм Србије и изван ње. Поред тога, успоставља се и технологија гајења биљних врста чије гајење до сада није било познато. Поред увођења у производњу нових врста, истраживачи агрономи се данас баве проучавањем ефикасности савремених метода агротехнике у гајењу лековитог биља, нарочито у контроли корова,  као и методама и техникама које се могу примењивати у органском моделу гајења које се спроводи без примене пестицида и синтетских минералних ђубрива.

Шира јавност већ деценијама препознаје Институт по његовој производној и тржишној активности. У сектору производње одвијају се биљна производња, сушење и примарна прерада биљних сировина и производња етарских уља, чиме се обезбеђују сировине за сопствену фармацеутску производњу биљних препарата.

На парцелама Института, по правилима добре агрономске праксе, гаје се камилица, питома нана, матичњак, морач, боквица, лан и друге. Неке биљне врсте које захтевају другачије земљишне услове гајења, или се због других разлога не могу у довољној количини обезбедити сопственом производњом обезбеђују се и путем кооперантске производње са искусним узгајивачима из различитих делова Србије. Поред гајења, значајан број лековитих биљака обезбеђује се из спонтане флоре, а откупљује се од сакупљача из Србије и из региона. 

Производи Института, базирани на око 120 лековитих биљних врста,  садрже  искључиво сировине познатог порекла и производе се под надзором стручњака, фармацеута. Фармацеутска производња обавља се по принципима савремене фармацеутске технологије, уз уважавање актуелне законске регулативе у Србији. Производња је организована по захтевима стандарда квалитета ИСО 9001:2015 и HACCP система и обезбеђује све услове за производњу безбедних, ефикасних и квалитетних производа.

Производни асортиман Института обухвата следеће групе производа:

  • Биљни чајеви (једнокомпонентни чајеви, мешавине биљног чаја и филтер чајеви)
  • Биљне капи (тинктуре и екстракти)
  • Додаци исхрани 
  • Производи на бази меда и других пчелињих производа
  • Получврсти фармацеутски препарати за примену на кожи 
  • Козметички производи

 

Пласман институтских производа врши се путем продаје веледрогеријама у земљи и иностранству и путем сопствених биљних апотека. Поред ових, on-line продаја представља трећи значајни канал продаје. Домаће тржиште тренутно чини 80% укупног промета, од чега се приближно 10% реализује у сопственим апотекама, а остатак се може наћи у свим боље снабдевеним апотекама широм земље. Извози се око 20% укупне продаје и то доминантно у земље региона (БиХ, ЦГ, Македонију), али постоје и испоруке за САД, Аустралију и друге земље. Институт из године у годину бележи раст продаје и повећање удела на тржишту. 

На промоцији институтских производа, креацији пропагандног материјала, проспеката, реклама, радио и ТВ спотова, организовању пригодних догађаја и манифестација и другим видовима комуникације са широм и уже стручном јавношћу ради тим стручњака (фармацеута и доктора медицине) из маркетинга. 

Путем својих биљних апотека, једне у Београду, која је почела са радом пре више од 50 година и била прва биљна апотека у граду и друге у Панчеву, врши се директна продаја институтских производа пацијентима. Поред продаје, у нашим апотекама је успостављено саветовалиште где заинтересовани корисници биљне терапије могу од наших стручњака, а на бази донесене медицинске документације, добити компетентну препоруку за оптималну фитотерапију. Саветовалиште има за циљ едукацију пацијената како о рационалној употреби лековитог биља и препарата на бази биља, тако и о усвајању здравих стилова живота. 

Институт има 154 запослена. Сарадња свих сектора, коректни односи са пословним партнерима, примена врхунских научних сазнања и вештина у постизању високог квалитета производа и услуга, основа су развоја Института и главни елементи на којима он заснива свој пословни успех. Знања, вештине, способности и велико искуство у раду, деценијама су уграђивани у производе Института који су данас синоним за квалитетан, ефикасан и безбедан биљни производ. 

Визија Института се темељи на постулатима из периода његовог формирања и стасавања, када је конципиран као јединствена научно-производна целина, а пословне активности усмерава ка унапређењу квалитета производа и услуга и задовољству крајњих корисника.

Мисија Института је да проширивањем својих активности настави да достиже захтеве квалитета, корисника и пословних партнера као и да утиче на подизање свести становништва о реалним могућностима и ограничењима примене биљних препарата у очувању здравља. Дугорочном оријентацијом на етичност, изврсност и успешност, Институт настоји да одржи препознатљив бренд својих производа у земљи и окружењу и настави да изграђује пословну културу у духу одговорности према заједници у којој послује.