Zatvori
 • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
 • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

 • 011/3031-650

У оквиру Одсека за фармацеутска истраживања и развој ради 15 истраживача (10 доктора наука и 5 докторанада) и један техничар. Истраживаче ОФИР-а чине компетентни стручњаци из области фармакогнозије, фармацеутске технологије, аналитике супстанци природног порекла, који су део свог стручног усавршавања обавили на познатим и признатим светским институцијама – у Институту ВИЛР, Москва, Русија; у Мејо клиници, Рочестер, Минесота, САД; на „Еберхард Карлс“ универзитету у Тибингену, Немачка; Универзитету у Корку, Ирска.

Активности Одсека се одвијају кроз научне, развојне и интерне пројекте и то како националне, тако и међународне.

Развојне активности се доминантно односе на унапређење и проширење производног програма Института. На тај начин Одсек, кроз производе на тржишту, реализује сопствена знања и решења и тиме посредно утиче на подизање свести шире друштвене заједнице о предностима употребе лековитог биља и позитивно утиче на очување здравља становништва. Развојне активности истраживача у ОФИР-у могу се поделити у три правца која су међусобно повезана и то:

 • дизајнирање нових производа

 • развијање аналитичких метода за биљне сировине и производе у циљу контроле њиховог квалитета

 • обезбеђивање техничко-технолошке документације за постојећи и нови производни програм.

Научно-истраживачки рад у оквиру ОФИР-а је усмерен на:

 • Фармакогнозијска изучавања лековитог и ароматичног биља (ЛАБ),

 • Изучавање ресурса и квалитета самониклог ЛАБ,

 • Испитивање хемијског састава и биолошких активности биљака,

 • Етноботаничка и етномедицинска истраживања,

 • Изолацију физиолошки активних састојака биљака,

 • Истраживања везана за разраде и усавршавање технологија прераде биља,

 • Унапређење техника екстракције и производње биљних екстраката,

 • Фармацеутско-технолошка истраживања,

 • Формулацију препарата на бази лековитог биља.