Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ

Име и презиме: ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ

Сектор: ОФИР - Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Позиција: Сектор науке, Одсек за фармацеутска истраживања и развој

Научно звање: Виши научни сарадник

Имејл:  jzivkovic@mocbilja.rs

Информације

Рођена је 2. децембра 1980. године у Бихаћу (Босна и Херцеговина). Након завршене V београдске гимназије, уписала је Фармацеутски факултет Универзитета у Београду школске 1999/2000. године. Дипломирала је 2005. године темом „Патогенеза и дијагноза вирусног миокардитиса“ на Катедри за микробиологију и имунологију.

Стручни испит за дипломиране фармацеуте положила је 2006. године. Докторске академске студије из фармакогнозије уписала је школске 2007/08. године, а завршила их 2014. одбраном дисертације са темом „Морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација одабраних врста рода Veronica L. (Plantaginaceae)“ на Катедри за фармакогнозију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. У звање научни сарадник изабрана је октобра месеца 2015. године.

Од 2010. године запослена је у Институту за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, најпре као главни технолог за производњу екстраката и фитопрепарата у Сектору производње, а од 2013. године ради као истраживач у Одсеку за фармацеутска истраживања и развој. Током 2016. године боравила је на постдокторском усавршавању на Институту за исхрану, Универзитета „Fridrih Šiler“ у Јени. Аутор је и коаутор преко 20 радова у часописима међународног значаја, од чега је највећи број у врхунским међународним часописима. Индекс цитираности (х-индекс) износи осам, према Скопус индексној бази. Говори енглески и немачки језик.