Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

SOFIJA ĐORĐEVIĆ

Ime i prezime: SOFIJA ĐORĐEVIĆ

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Email:  sdjordjevic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 9. oktobra 1959. godine u Smederevu. U Beogradu je završila srednju školu za farmaceutske tehničare pri Medicinskom obrazovnom centru kao đak generacije, a potom je primarno visokoškolsko obrazovanje stekla na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu koji je upisala 1978. godine. Diplomirala je januara meseca 1983. godine.

Poslediplomske studije za magisterijum iz farmakognozije upisala je iste godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magisterijum završava odbranom teze pod naslovom „Proučavanje japanskog bagrema (Sophora japonica L.), kao izvora za dobijanje rutina“ 1989. godine. Doktorsku disertaciju „Farmakognozijsko proučavanje Carlina acaulis ssp. caulescens i C. acanthifolia ssp. utzka (Asteraceae)“, odbranila je aprila meseca 2008. godine, takođe, na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu od 1983. do 1987. godine radila je u Apotekarskoj ustanovi Beograd kao diplomirani farmaceut. Tri godine je bila upravnik apoteke pri Domu zdravlja u Grockoj. Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu u Zemunu, na predmetu Analitička hemija (Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju) radila je od 1987. do 1990. godine, najpre kao asistent pripravnik, a zatim kao asistent.

Od 2000. godine zaposlena je u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ u Beogradu, u Laboratoriji za farmaceutsku kontrolu, a od 2002. godine u Odseku za farmaceutska istraživanja i razvoj. U zvanje naučni saradnik izabrana je 8. aprila 2009. godine, a u zvanje viši naučni saradnik 24. juna 2014. godine. Rezultate svog dugogodišnjeg naučnoistraživačkog rada publikovala je u međunarodnim i nacionalnim časopisima i monografijama. Koeficijenat K (vrednost naučnoistraživačkih rezultata rada) iznosi preko 300, ima 14 priznatih tehničkih rešenja i šest priznatih patenata.

Učestvovala je na 13 projekata resornog ministarstva. Bila je član komisije za izradu većeg broja doktorskih disertacija, a recenzent je mnogih radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Učestvuje u radu Sekcije za lekovito bilje u okviru Saveza farmaceutskih udruženja Srbije. Član je društva Society for Medicinal Plants Research (GA), Nemačka, i Farmaceutskog društva Srbije.

Uže oblasti naučnoistraživačkog rada su farmakognozija (farmakognozijska istraživanja, hemija prirodnih proizvoda), formulacija i razvoj novih fitopreparata, farmaceutska tehnologija, formulacija prehrambenih funkcionalnih proizvoda sa lekovitim biljkama. Govori ruski i engleski jezik.