Zatvori
 • Institut “Dr Josif Pančić“ |
 • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

 • 011/3031-650

Članovi Naučnog veća:

 

 1. Dr Katarina Šavikin, naučni savetnik,
 2. Dr Nebojša Menković, naučni savetnik,
 3. Dr Vanja Tadić, naučni savetnik,
 4. Dr Dragoja Radanović, naučni savetnik,
 5. Dr Teodora Janković, naučni savetnik,
 6. Dr Tatjana Marković, naučni savetnik,
 7. Dr Gordana Zdunić, naučni savetnik,
 8. Dr Vladimir Filipović, viši naučni saradnik,
 9. Dr Milan Lukić, viši naučni saradnik,
 10. Dr Dejan Pljevljakušić, viši naučni saradnik,
 11. Dr Tatjana Stević, viši naučni saradnik,
 12. Dr Dubravka Bigović, viši naučni saradnik,
 13. Dr Sofija Đorđević, viši naučni saradnik,
 14. Dr Jelena Živković, viši naučni saradnik,
 15. Dr Ana Žugić, naučni saradnik,
 16. Dr Nada Ćujić Nikolić, naučni saradnik,
 17. Dr Snežana Dimitrijević, naučni saradnik,
 18. Dr Željana Prijić, naučni saradnik i
 19. Dr Zorica Drinić, naučni saradnik