Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologiju u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za domaće i svetsko tržište – STVORIMO BOGATSTVO IZ BOGATSTVA SRBIJE

Tip projekta: Nacionalni

Godina realizacije projekta: 2011 - 2019

Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologiju u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za domaće i svetsko tržište –
STVORIMO BOGATSTVO IZ BOGATSTVA SRBIJE. Program: Integralna istraživanja, Projekat III 46001, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije

MNTR
Ekonom.institut Beograd
Ekonom.fakultet Beograd
Inst.za prehr.tehnol. Novi Sad
IPLB Beograd
Medic. fakultet  Novi Sad
Poljop. fakultet Beograd
Poljop. fakultet Novi Sad
PMF Novi Sad
Tehnički fakultet Čačak
TMF Beograd
Fakul.za ind.men. Kruševac
Fakul. tehn.nauka Novi Sad
Farmac. fakultet Beograd