Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Formulacija novog fitopreparata sa hepatoprotektivnim delovanjem

Tip projekta: Nacionalni

Godina realizacije projekta: 2015 - 2015