Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Funkcionalni fiziološki aktivni biljni materijali sa dodatom vrednošću za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji

Tip projekta: Nacionalni

Godina realizacije projekta: 2011 - 2019

  • Dušanka Runjaić-Antić
  • Ivana Arsić

MNTR
Ekonomski institut Beograd
Institut za veterin. Srbije u Beogradu
IPLB Beograd
Medicinski fakultet u Nišu
Prirodnomat. fakultet  Niš
Tehnol.fakultet u Novom Sadu
TMF Beograd
Fakultet veterine u Beogradu