Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Organizaciona strukturaSlika 1. Organizaciona struktura Instituta "Dr Josif Pančić"

 

 

 

Direkcija

ul. Bulevar kralja Aleksandra 28, Beograd

Email: office@mocbilja.rs

Telefon: 011/30-31-650

Dr Milan Lukić

Pozicija: Direktor Instituta

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Email: direktor@mocbilja.rs

Gordana Đorđević, Dipl. prav.

Pozicija: Sekretar Instituta

Email: gdjordjevic@mocbilja.rs

Ljubiša Popović, Dipl. ekon.

Pozicija: Savetnik

Email: ljpopovic@mocbilja.rs

Boris Popović, Dr. med.

Pozicija: IT menadžer

Email: administrator@mocbilja.rs

Sektor prodaje i marketinga

ul. Bulevar kralja Aleksandra 28, Beograd

Dušanka Lončarević, Dipl. farm.

Pozicija: Pomoćnik direktora za Sektor prodaje i marketinga

Telefon: 011/30-31-616

Email: dloncarevic@mocbilja.rs

Sektor finansija

ul. Bulevar kralja Aleksandra 28, Beograd

Marija Popić, Dipl. ekon

Pozicija: Pomoćnik direktora za Sektor finansija

Telefon 1: 011/21-84-461

Telefon 2: 011/26-37-606

Email: mpopic@mocbilja.rs

Sektor nauke

ul. Tadeuša Košćuška 1, Beograd

dr Katarina Šavikin

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Pozicija: Pomoćnik direktora za Sektor nauke

Telefon: 011/30-31-655

Email: ksavikin@mocbilja.rs

Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

ul. Tadeša Košćuška 1, Beograd

dr Nada Čujić Nikolić

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Pozicija: Šef Odseka za farmaceutska istraživanja i razvoj

Telefon: 011/30-31-655

Email: ncujic@mocbilja.rs

Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

ul. Svetozara Radića 7, Beograd

dr Tatjana Marković

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Pozicija: Šef Odseka za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Telefon 1: 011/21-83-420

Telefon 2: 011/21-83-421

Email: tmarkovic@mocbilja.rs

Laboratorija za farmaceutsku kontrolu

ul. Tadeuša Košćuška 1, Beograd

Dragana Krivokuća, dipl. farm.

Pozicija: Rukovodilac Laboratorije za farmaceutsku kontrolu

Telefon: 011/30-31-655

Email: dkrivokuca@mocbilja.rs

Služba kontrole kvaliteta

Milica Mihailović, Dipl. farm.

Pozicija: Rukovodilac Službe za kontrolu kvaliteta

Telefon: 011/30-31-655

Email: kontrola@mocbilja.rs

Apoteka u Beogradu

ul. Tadeuša Košćuška br. 1, Beograd

Email: apotekabg@mocbilja.rs

Ljiljana Basurović, Dipl. farm.

Pozicija: Upravnik Apoteke

Email: ljbasurovic@mocbilja.rs

Apoteka u Pančevu

Ul. Oslobođenja 78, Pančevo

Email: apotekapa@mocbilja.rs

Nikola Obradović, Dipl. farm.

Pozicija: Upravnik Apoteke

Telefon: 013/25-17-559

Email: nobradovic@mocbilja.rs

Sektor proizvodnje

ul. Bavaništanski put 305, 26000 Pančevo

Nataša Karavla, Dipl. farm.

Pozicija: Pomoćnik direktora za Sektor proizvodnje

Telefon: 013/377-855

Email: nkaravla@mocbilja.rs

Laboratorija za mikrobiološku kontrolu

Ul. Oslobođenja 78, Pančevo

dr Tatjana Stević, Spec. mikrobi.

Pozicija: Šef Laboratorije za mikrobiološku kontrolu

Telefon: 013/25-80-654

Email: tstevic@mocbilja.rs

Naučno istraživački kadar

# Ime i prezime Naučna zvanja Ukupno
1 Katarina Šavikin Naučni savetnik 1
2 Nebojša Menković Naučni savetnik 1
3 Vanja Tadić Naučni savetnik 1
4 Dragoja Radanović Naučni savetnik 1
5 Teodora Janković Naučni savetnik 1
6 Tatjana Marković Naučni savetnik 1
7 Gordana Zdunić Naučni savetnik 1
8 Vladimir Filipović Viši naučni saradnik 1
9 Milan Lukić Viši naučni saradnik 1
10 Dejan Pljevljakušić Viši naučni saradnik 1
11 Tatjana Stević Viši naučni saradnik 1
12 Dubravka Bigović Viši naučni saradnik 1
13 Sofija Đorđević Viši naučni saradnik 1
14 Jelena Živković Viši naučni saradnik 1
15 Ana Žugić Naučni saradnik 1
16 Nada Ćujić Nikolić Naučni saradnik 1
17 Snežana Dimitrijević Naučni saradnik 1
18 Željana Prijić Naučni saradnik 1
19 Zorica Drinić Naučni saradnik 1
20     19
# Ime i prezime Istraživačka zvanja Ukupno
1 Ana Dragumilo Istraživač saradnik 1
2 Jelena Mudrić Istraživač saradnik 1
3 Petar Batinić Istraživač saradnik 1
4 Snežana Mrđan Istraživač saradnik 1
5 Milica Radan Istraživač saradnik 1
6 Snežana Kuzmanović Nedeljković Istraživač pripravnik 1
7 Miloš Jovanović Istraživač pripravnik 1
8 Nemanja Krgović Istraživač pripravnik 1
9 Sara Mikić Istraživač pripravnik 1
10 Stefan Gordanić Istraživač pripravnik 1
  mladi istraživači   10
  UKUPNO NAUČNOISTRAŽIV. KADROVA   29

Kadrovska struktura

Zaposleni po sektorima Broj izvršilaca
Direkcija 9
Sektor nauke 29
Sektor proizvodnje 67
Sektor prodaje i marketinga 29
Sektor finansija 9
Služba za kontrolu kvaliteta 3
Laboratorija za farmaceutsku kontrolu 4
Laboratorija za mikrobiološku kontrolu 4
  154
STRUKTURA ZAPOSLENIH PO STEPENU STRUČNE SPREME
stepen stručne spreme broj
VIII - doktori 20
VII 1 - master poljoprivrede, tehnoloških nauka, magistri farmacije, mladi istraživači pripravnici, doktoranti 10
VII 2 - specijalizacije  
VII stepen, visoka stručna sprema, akademske studije, diplomirani farmaceuti, agronomi, inženjeri tehničko-tehnoloških nauka, diplomirani ekonomisti, biolozi... 23
VI stepen, viša, visoke škole strukovnih studija, informatičari sa VI stepenom.. 1
IV stepen, srednja škola, gimnazija 45
III stepen, KV majstori, vozači 10
II stepen, PK radnici u proizvodnji, spremačice,kafe kuvarice, NK sa osnovnom školom 45
  154