Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

VANjA TADIĆ

Ime i prezime: VANjA TADIĆ

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Email:  vtadic@mocbilja.rs

Informacije

Vanja Tadić (rođ. Bulatović) rođena je 14. jula 1966. godine u Bijelom Polju. Osnovnu i srednju školu pohađala je u rodnom gradu. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1985/86. godine i diplomirala 1990. godine prosečnom ocenom 9,82, kao student generacije. U toku studija dobijala je stipendiju Fondacije za mlade talente. Postdiplomske studije iz farmakognozije na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu upisala je 1990. godine a okončala ih je 1994. godine odbranivši magistarski rad „Flavonoidi breberine, Anemone nemorosa L., Ranunculaceae“. Zvanje doktora nauka stekla je odbranom disertacije „Uporedno ispitivanje hemijskog sastava biljnih vrsta Anthemis carpatica i Anthemis montana“ 1998. godine na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1995. godine radi u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, u Odseku za farmaceutska istraživanja i razvoj. Boravila je dve godine na Mejo klinici (Ročester, Minesota, SAD), u laboratoriji za biohemiju i molekularnu biologiju, gde je radila na izolaciji i karakterizaciji funkcionalnih proteina bakterije Mycobacterium tuberculosis. U zvanje naučni saradnik izabrana je 1998. godine, a u zvanje viši naučni saradnik 2003. godine. Godine 2008. stekla je zvanje naučnog savetnika.

Učestvovala je na 13 projekata resornog ministarstva i bila rukovodilac jednog projekta koji je kao rezultat imao tri patenta nagrađena zlatnom medaljom sa likom Nikole Tesle, zlatnom medaljom i diplomom za najbolju inovaciju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu WIPO, kao i zlatnom medaljom i specijalnom nagradom na svetskom sajmu XIV Moscow International Salon of Inventions and Innovation technologies „Archimedes – 2011“. Bila je učesnik međunarodnog EUREKA projekta E!9906-COMPLANT, projekta „Studije mehanizma rezistencije Mycobacterium tuberculosis na izonijazid uslovljene mutacijom S315T u enzimu katalaza/peroksidaza (KatG)“, NIH grant AI47142, kao i bilateralnih projekata. Učestvuje u razvojnim istraživanjima Instituta u cilju dizajniranja novih fitopreparata za tržište. Ima preko 100 objavljenih naučnih radova i šest realizovanih patenata. Indeks citiranosti (h-indeks) iznosi 15, prema Scopus indeksnoj bazi. Recenzent je brojnih međunarodnix i domaćih časopisa. U izradi većeg broja doktorskih disertacija učestvovala je kao mentor ili član komisije. Član je društva Society for Medicinal Plants Research (GA), Nemačka, i Farmaceutskog društva Srbije.

Uže oblasti naučnoistraživačkog rada obuhvataju hemijsku karakterizaciju samoniklog lekovitog i aromatičnog bilja, izolaciju i određivanje strukture sekundarnih metabolita biljaka, razvijanje analitičkih metoda za kvalitativnu i kvantitativnu analizu aktivnih komponenata biljnih ekstrakata bogatih biološki aktivnim supstancama, dobijenih različitim metodama (ekstrakcija natkritičnim ugljen(IV)-oksidom jedna od metoda), farmakognozijsko proučavanje lekovitih biljaka u Srbiji i Crnoj Gori, uspostavljanje metoda za standardizaciju i obezbeđivanje kvaliteta tinktura, tečnih i suvih ekstrakata, medicinskih kremova i gelova, i drugih farmaceutskih oblika. Govori i piše engleski jezik, a služi se francuskim.