Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

„Hemijska, biohemijska i mikrobiološka karakterizacija Vaccinium myrtillus radi primene u proizvodnji funkcionalne hrane i dermokozmetičkih proizvoda“

Tip projekta: Međunarodni

Godina realizacije projekta: 2016 - 2017

Bilaterala sa Crnom Gorom: „Hemijska, biohemijska i mikrobiološka karakterizacija Vaccinium myrtillus radi primene u proizvodnji funkcionalne hrane i dermokozmetičkih proizvoda“ (2016 – 2017)

Institut za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić”, Beograd;

Medicinski fakultet, Niš;

TMF, Crna Gora;

Hemijski fakultet, Beograd.