Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

M82 - Tehnička rešenja

 

  1. Naziv: Silymil kapsule

Naziv projekta: Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil,

Evidencioni broj: III 46013

Za koga je rešenje rađeno: Institut za proučavanje lekovitog bilja ”Dr Josif Pančić”, Beograd

Godina: 2018

Autori: Đorđević Sofija, Šavikin Katarina, Bigović Dubravka, Janković Teodora, Popov Violeta, Karavla Nataša, Milica Mihailović, Vild Snežana , Isailović Violeta, Tatjana Stević

 

  1. Naziv tehničkog rešenja: Propoherb HS – melem protiv herpesa

Naziv projekta: Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil,

Evidencioni broj: III 46013

Za koga je rešenje rađeno: Institut za proučavanje lekovitog bilja ”Dr Josif Pančić”, Beograd

Godina: 2018

Autori: Dr Gordana Zdunić, Dr Katarina Šavikin, dr Nada Ćujić Nikolić, dr Tatjana Stević, dipl.farm. Nataša Karavla, dr Dubravka Bigović

 

  1. Naziv tehničkog rešenja: Propoherb N – sprej za nos

Naziv projekta: Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil,

Evidencioni broj: III 46013

Za koga je rešenje rađeno: Institut za proučavanje lekovitog bilja ”Dr Josif Pančić”, Beograd

Godina: 2018 Autori: dr Jelena Živković, dr Katarina Šavikin, dr Dubravka Bigović, dipl. farm. Nataša Karavla

 

  1. Naziv tehničkog rešenja: Propoherb G – sprej za grlo

Naziv projekta: Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil,

Evidencioni broj: III 46013

Za koga je rešenje rađeno: Institut za proučavanje lekovitog bilja”Dr Josif Pančić”, Beograd

Godina: 2018

Autori: dr Jelena Živković, dr Katarina Šavikin, dr Dubravka Bigović, dr Tatjana Stević, dipl. farm. Nataša Karavla

 

  1. Naziv: Med obogaćen antocijanima

Autori: Katarina Šavikin, Gordana Zdunić, Jelena Živković, Dubravka Bigović, Nada Ćujić, Dejan Pljevljakušić, Nataša Karavla.

Ev. br. projekta: III 46013

Naziv projekta: Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil

Rukovodilac projekta: Katarina Šavikin.

Za koga je rešenje rađeno: Eko Agrar Solutions d.o.o., Beograd.

Institut Josif Pančić

Imate pitanje?

Postavite pitanje putem forme na kontakt strani.

Kontakt