Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Tehnička i razvojna rešenja M80

 

Kategorija M82

 

1. Naziv: Anti-age kolekcija na bazi ekstrakta aronije za negu kože (2014)

Autori: Šavikin, Zdunić, Ćujić, Žugić

Rezultat projekta: Tradicionalni i novi proizvodi od plodova gajenih i samoniklih vrsta voćaka i vinove loze i nus-produkata u preradi, sa posebnim osvrtom na autohtone sorte: hemijska karakterizacija i biološki profil

Projektni period: 2011-2015

Rukovodilac projekta: dr Katarina Šavikin

 

Patenti M90

 

Realizovan patent M92

 

  1. Patent P-2010/0176, od 15.04.2010.godine

Naziv pronalaska: Kompozicija i postupak dobijanja fitopreparata na bazi mineralnog blata i lekovitog bilja za primenu kod različitih kožnih oboljenja

Rešenje o priznatom patentu: 990 broj 2013/7923-P-2010/0176

Patent upisan u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu broj 52905.

Podaci o priznatom pravu i prvi patentni zahtev objavljeni u „Glasniku intelektualne svojine“ broj 1/2014.

Nosilac patenta: Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ Beograd

Pronalazači: Tadić V., Đorđević S., Arsić I., Runjaić-Antić D., Čutović

Institut Josif Pančić

Imate pitanje?

Postavite pitanje putem forme na kontakt strani.

Kontakt