Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Morfološka, hemijska, farmakološka i agronomska karakterizacija panonskog timijana (Thymus pannonicus All., Lamiaceae)

Tip projekta: Nacionalni

Godina realizacije projekta: 2011 - 2019

Radosav Jevđović

MNTR
IPLB Beograd
Medicinski fakultet Novi Sad
Poljopriv. fakultet Beograd
Farmaceutski fakul. Beograd