Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

“Istraživanje jestivih samoniklih biljaka i korova sa organskih plantaža u Srbiji i Sloveniji kao potencijalnih dodatnih izvora hrane i biljnih lekova”

Tip projekta: Međunarodni

Godina realizacije projekta: 2015 - 2016

Bilateralni projekat sa Republikom Slovenijom, “Istraživanje jestivih samoniklih biljaka i korova sa organskih plantaža u Srbiji i Sloveniji kao potencijalnih dodatnih izvora hrane i biljnih lekova”, (2015-2016).

Institut za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić”, Beograd;

Univerzitet u Ljubljani-Biotehnički fakultet.