Zatvori
 • Institut “Dr Josif Pančić“ |
 • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

 • 011/3031-650

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme – Pomoćnik direktora za prodaju i marketing

INSTITUT ZA PROUČAVANJE  LEKOVITOG BILjA “DR JOSIF PANČIĆ“

 Beograd, Tadeuša Košćuška 1  raspisuje

 

Konkurs

za prijem u radni odnos na neodređeno vreme   jednog izvršioca za poslove

 

Pomoćnik direktora za prodaju i marketing

Opis poslova radnog mesta:

 • organizuje i koordinira celokupan rad u Sektoru,
 • organizuje i odgovoran je za celokupnu prodaju proizvoda Instituta
 • donosi plan prodaje i plan marketinga za određeni period,
 • predlaže prodajnu politiku Instituta (cene i uslovi prodaje )
 • vrši ispitivanje i obradu tržišta u vezi sa delatnošću Instituta
 • održava stalne kontakte sa poslovnim partnerima
 • vrši ugovaranje poslova iz delokruga prodaje i marketinga
 • stara se o pravilnom toku dokumentacije u Sektoru
 • izdaje radne naloge svim zaposlenima u Sektoru i kontroliše njihovo izvršenje
 • izveštava direktora o rezultatima prodaje, kroz mesečne i godišnje izveštaje.
 • odgovoran je za zakonitost, stručnost i expeditivnost svih poslova i zadataka iz delokruga Sektora
 • vrši nadzor nad pravilnom upotrebom sredstava zaštite na radu i odgovoran je za njihovo pravilno korišćenje,
 • odgovara za radnu disciplinu u Sektoru
 • organizuje poslove na rešavanju reklamacija,
 • sprovodi utvrđenu politiku kvaliteta
 • vrši i druge poslove po nalogu direktora Instituta.

 

Uslovi za obavljanje poslova radnog mesta:

Visoko obrazovanje- Ekonomski ili  Farmaceutski fakultet:

 • na studijama drugog stepena (master akademske), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

ili

 • na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
 • osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
 • radno iskustvo od tri godine na komercijalnim poslovima,
 • znanje jednog stranog jezika,
 • da poseduje organizatorske sposobnosti,
 • da nije osuđivan za privredne prestupe

 

Znanja, veštine i osobine koje  treba da poseduje kandidat za poziciju:Pomoćnik direktora za prodaju i marketing

 • Smisao za timski rad
 • Iskustvo u oblasti  prodaje, marketinga i upravljanja ( poželjno radno iskustvo na rukovodećim pozicijama  na komercijalnim poslovima u oblasti prodaje lekova, pomoćnih lekovitih sredstava i dijetetskih proizvoda)
 • Sposobnost samostalnog donošenja važnih odluka
 • Komunikativnost, organizovanost, dinamičnost i snalažljivost
 • Spremnost na stalno usavršavanje
 • Veštine prezentacije, liderstva, vođenja kampanja
 • Znanje engleskog jezika,
 • Vozačka dozvola B kategorije

 

Prijave se podnose poštom na adresu:

Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ Beograd,

Tadeuša Košćuška br. 1, 11000 Beograd

Poštanski fah 53,

sa naznakom „Za konkurs“  ili  mejlom na adresu: office@mocbilja.rs

Uz prijavu na konkurs potrebno je da kandidati dostave u originalu ili overenoj kopiji sledeću dokumentaciju: svoju radnu biografiju (CV),uverenje o državljanstvu R Srbije, izvod iz matične knjige rođenih, diplome o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu ( kopije ugovora ili  potvrda prethodnog poslodavca), uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, uverenje da kandidat nije osuđivan za privredne prestupe i uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga niti je podignuta optužnica.

Provere stručne osposobljenosti kandidata kao i kompetencija za obavljanje poslova  na radnom mestu za koje se raspisuje oglas biće izvršene  usmenim putem.

Rok za prijavu na konkurs je 10 dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju Nacionalne službe zapošljavanja.

Institut zadržava pravo da ne izabere nijednog od prijavljenih kandidata.