Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Objavljeno istraživanje o primeni komposta nastalog iz prerade lekovitog bilja

„Kvalitet i primena komposta nastalog iz proizvodnje i prerade lekovitog bilja u Institutu za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić" prikazani su u radu pod naslovom : "Productivity and flower quality of different pot marigold (Calendula officinalis L.) varieties on the compost produced from medicinal plant waste "  koji je objavljen u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti M-21a – Industrial Crops & Products (Impact factor: 6,449) izdavača Elsevier B.V., Amsterdam, Holandija.

Rezultati rada potvrđuju primenu ovako proizvedenog komposta u usevu nevena, ali isto tako i upućuju na mogućnost da se ovaj kompost može koristiti za popravku plodnosti zemljišta i gajenje ostalih lekovitih, ali i drugih biljnih vrsta. 

Gorenavedeno potvrđuje činjenicu da provedena petogodišnja istraživanja imaju direktnu primenu u praksi, koja je zasnovana na osnovi bio-cirkularne ekonomije i "zelenih" agro-ekoloških mera ali i isto tako potvrđuju opravdanost finansiranja  aktivnosti u okviru institucionalnog finansiranja od strane Ministarstva nauke Republike Srbije i podaktivnosti "Ispitivanje uticaja primene komposta dobijenog od otpada lekovitog bilja u ishrani gajenog bilja".“ 

 

Navedeni rad je dostupan na sledećem linku:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666902201576X?dgcid=author