Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Proučavanje fenotipske varijabilnosti u autohtonim populacijama odoljena (Valeriana officinalis L.) u cilju izdvajanja novih genotipova

Tip projekta: Nacionalni

Godina realizacije projekta: 2006 - 2006