Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije

Tip projekta: Nacionalni

Godina realizacije projekta: 2012 - 2019

MNTR
Institut za ekon.poljop. Beograd
Inst.za prim.nauke u poljopr. Beograd
IPLB Beograd
Ekonomski fakultet Beograd
Poljop.fakultet Beograd
Fakult. za hotel.i tur. V.Banja
Ekonomski fakul. Subotica
Poljop. fakultet Novi Sad
Filozofski fakultet Novi Sad