Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izvor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata

Tip projekta: Nacionalni

Godina realizacije projekta: 2013 -

Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izvor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata. Program: Integralna istraživanja, Projekat III 46007, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije

MNTR
IBISS Beograd
Inst.za zašt.bilja BG
Inst.za zemljište BG 
Inst.za povrt.Sm.Palanka
IPLB Beograd
Poljopr. fakultet Novi Sad