Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija

Tip projekta: Nacionalni

Godina realizacije projekta: 2011 - 2019

MNTR
Farmaceutski fakult. Beograd
IPLB Beograd