Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

ŽELJANA PRIJIĆ

Ime i prezime: ŽELJANA PRIJIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Email:  zprijic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je u Gmundenu u Austriji 12. 08. 1972. godine. Osnovnu i srednju školu-Prorodno matematičku gimnaziju završila je u Osijeku, Republika Hrvatska. Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer ratarstvo, 1999. godine na temu: "Uticaj količine i vremena primene azota na prinos ozime pšenice pri različitim rokovima setve", gde je iste godine upisala i poslediplomske studije na grupi za Genetiku i oplemenjivanja rataskih i povrtarskih biljaka.

Dana 23.12.2003. godine uspešno je odbranila magistarsku tezu pod naslovom: ˝Identifikacija gena otpornosti ozime pšenice prema Puccinia recondita tritici˝ i time stekla titulu Magistar biotehničkih nauka - za oblast genetika i oplemenjivanje ratarskih i povrtarskih biljaka.

Doktorsku disertaciju pod naslovom ˝Neparazitske osnove varijabilnosti karaktera otpornosti prema Puccinia triticina˝ odbranila je 23. 05. 2012. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i time stekla titulu Doktor poljoprivrednih nauka - oblast biotehničke nauke (genetika i oplemenjivanje biljaka).

Bila je zaposlena na Megatrend Univerzitetu na Fakultetu za biofarming kao asistent i na Visokoj poljoprivrednoj školi kao predavač od 2002-2012. godine gde je održavala vežbe iz predmeta: Genetika, Oplemenjivanje biljaka, Selekcija na otpornost prema štetnim organizmima i Biodiverzitet i očuvanje genfonda prirodnih resursa. Od 2013-2021 godine zaposlena u Ministarstvu poljopriverede šumarstva i vodoprivrede. Od 2021 radi u Institutu za proučavanje lekovitog bilja, u Odseku za istraživanja i razvoj u poljoprivredi.

U toku posdiplomskih studija (1999-2002) bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju. Bila je angažovana na nekoliko projekata i u nastavi. Držala je vežbe na predmetu Genetika studentima treće godine Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u odelenju u Somboru.

Usavršavanja

Usavršavanje iz oblasti Genetike pšenice i molekularnih metoda u pronalaženju gena otpornosti na Mizuri Univerzitetu, SAD, finansirano od strane nobelovca Normana E. Borlaga-International Agricultural Science and Technology Fellows Program (Borlaug Fellows Program) (2007)

Specijalistički kurs iz održive poljoprivrede u trajanju od osam meseci (2007-2008) završila je na Agronomskom Institutu u Bariju, Italija. Kurs je finansiran od strane Italijanskog Ministarstva inostranih poslova.

Specijalistički online kurs pod nazivom „Nadzor nad invazivnim vrstama štetočina na voću u Mediteranskom regionu“ koji je organizovao Agronomski Institut iz Barija, Italija (23.09.-01.12. 2013)

Četiri kursa finansirana od strane Evropske komisije i to:

1. „Kontrola zaštićenih oznaka porekla (PDO), zaštićenog geografskog porekla (PGI) i garantovano tradicionalnih specijaliteta (TSG) kao i kontrola u oblasti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda’’ u Zagrebu, Hrvatska (22-25. 11. 2016)

2.  „Zakonska regulativa EU vezana za deklarisanje hrane i zdravstvene izjave na deklaraciji, deklarisanje specifičnih kategorija hrane kao što su: suplementi, hrana sa dodatim vitaminima i mineralima i hrana za specifične grupe” u Budimpešti, Mađarska (01-05. 10. 2018)

3. „Nadzor hrane u prometu'' Rim, Italija, (04-07. 12. 2018)

4. „Higijena u procesu proizvodnje hrane i fleksibilnost'' Torino, Italija, (04-08. 02. 2019)

 

Seminar iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i bezbednosti hrane za zemlje puta svile u Narodnoj Republici Kini 2017 godine u trajanju od 21 dan, finansiran od strane Ministarstva trgovine NR Kine Internacionalna radionica „Savremene metode u selekciji, oplemenjivanju i gajenju povrća“ u Institutu za povrće i cveće, u Pekingu, u NR Kini, finansirnu od strane Departmana za međunarodnu saradnju Ministarstva nauke i tehnologije u organizaciji Kineske akademije nauka iz oblasti poljoprivrede (14.10-02.11. 2019.)