Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

TATJANA STEVIĆ

Ime i prezime: TATJANA STEVIĆ

Sektor: Laboratorija za mikrobiološku kontrolu

Pozicija: Šef mikrobiološke laboratorije

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Email:  tstevic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 12. februara 1970. godine u Beogradu. Doktor je bioloških nauka, smer mikrobiologija. Tema doktorske disertacije je: „Komparativna analiza agenasa za biološku kontrolu patogenih gljiva izolovanih sa lekovitih biljaka“. Završila je i specijalizaciju iz biologije mikroorganizama. Ranije je radila u Sektoru nauke, na poziciji istraživač-pripravnik.

U Institutu se zaposlila 15. aprila 2003. godine, a od 20. februara 2006. godine obavlja dužnost šefa laboratorije za mikrobiološku kontrolu. Osnovni zadaci su joj da rukovodi, koordinira i organizuje rad laboratorije, radi laboratorijske analize, izrađuje planove mikrobiološke i fitosanitarne kontrole, izdaje i unosi rezultate analiza, predlaže korektivne mere iz domena mikrobiološke i fitosanitarne kontrole.

Učestvuje u radu timova za razvoj novih proizvoda, radi na projektima, temama i zadacima u okviru institutskih i eksternih projektnih aktivnosti. Objavila je preko 20 naučnih radova.

Govori engleski, ruski i španski jezik.