Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

TATJANA MARKOVIĆ

Ime i prezime: TATJANA MARKOVIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Rukovodilac Odseka za poljoprivredna istraživanja i razvoj (OPIR)

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Email:  tmarkovic@mocbilja.rs

Informacije

Tatjana Lj. Marković je rođena 21.10.1966. u Užicu, Republika Srbija. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Studije na ratarskom odseku Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, Beograd, upisala je školske 1987/88., i u roku diplomirala (januar, 1993).

Za nastavak školovanja dobila je od ICAMAS-a (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) stipendiju za pohađanje specijalističkih studija iz oblasti prirodnih produkata, aromatičnog i lekovitog bilja, na Mediteranskom Agronomskom Institutu u Hanji (MAICh), u Grčkoj. Po završetku specijalističkih studija stekla je akademski naziv SPECIJALISTE prirodnih produkata, aromatičnog i lekovitog bilja (9.12.1994). Za nastavak poslediplomskih studija iz oblasti prirodnih produkata, aromatičnog i lekovitog bilja na Mediteranskom Agronomskom Institutu u Hanji odobrena joj je nova stipendija od ICAMAS-a, što je rezultiralo odbranom Master rada 12.2.1997. Nastavno-naučno veće Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, na predlog Komisije za nostrifikaciju diploma stečenih u inostranstvu, donelo je rešenje o nostrifikaciji ove diplome, čime je stekla akademski naziv MAGISTRA biotehničkih nauka – oblast agronomskih nauka – fitopatologije.

Kao istraživač saradnik Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr J. Pančić“, upisala je doktorske studije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala 19.6.2006., odbranivši disertaciju pod nazivom “Morfo-anatomska i hemijska karakterizacija populacija Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip. (Compositae)“, čime je stekla akademski naziv DOKTORA biotehničkih nauka – oblast ratarstvo.

U Saveznom ministarstvu za Poljoprivredu, u Institutu za biljne i životinjske genetičke resurse u Novom Beogradu, radila je od maja do oktobra 1997. a u Institutu za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić” Beograd je radi od 1998. godine, u Odseku za istraživanja i razvoj u poljoprivredi.

Od 2007-2008. je bila zamenik urednika a od 2009-2016. glavni i odgovorni urednik domaćeg naučnog časopisa „Lekovite sirovine“ u izdanju Instituta za proučavanje lekovitog bilja.

Rukovodilac je Odseka za istraživanja i razvoj u poljoprivredi od marta 2010. Funkciju predsednika Naučnog veća je vršila (2010-2014), nakon čega bila podpredsednik (2014-2018.). Od 2014. godine je član Upravnog odbora Instituta „J. Pančić“ a od 2019. je i član Upravnog odbora Instituta „Biosens“ iz Novog Sada.

U zvanje naučni saradnik izabrana je 2007., viši naučni saradnik 2012., a u zvanju naučni savetnik je od 2016. godine.

Član je međunarodne asocijacije za lekovito i aromatično bilje zemalja Jugoistočne Evrope (AMAPSEEC) od osnivanja (2000.) i ISHS (International Society for Horticultural Science) od 1998. godine. Član radne grupe za lekovito bilje ESCORENA Network (European System of Cooperative Research Network in Agriculture) FAO regionalne kancelarije za Evropu od 2012. Takođe je član ISO Komisije za standarde i srodne dokumente KS H054 - Etarska ulja, od 2019.

Govori, čita i piše engleski i grčki a služi se nemačkim jezikom.