Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

SARA MIKIĆ

Ime i prezime: SARA MIKIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Email:  smikic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 29. maja 1995. godine u Beogradu. Devetu gimnaziju „Mihailo Petrović Alas“ završila je 2014. godine u Beogradu. Diplomirala je 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Fitomedicina, u okviru studijskog programa Biljna proizvodnja, sa prosečnom ocenom 9,40. Odbranila je diplomski rad pod nazivom „Molekularna identifikacija Ilyonectria robusta patogena crnog bora“. Master studije završila je 2019. godine na smeru Fitomedicina. Odbranila je master rad pod nazivom „Ispitivanje zdravstvenog stanja semena korijandera i mogućnost dezinfekcije etarskim uljem pitome nane i lovora“ i time stekla titulu Master inženjer poljoprivrede za oblast Fitomedicina. Eksperimentalni deo master rada urađen je u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ u Beogradu, u laboratoriji Odeljenja za Poljoprivredna istraživanja i razvoj. Doktorske akademske studije je upisala 2019. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Poljoprivredne nauke – Fitomedicina. Stipendista je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i tokom prvog i tokom drugog stepena studija.

U Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, u Odseku za Poljoprivredna istraživanja i razvoj, zaposlila se u januaru 2020. godine i iste godine je stekla zvanje istraživač pripravnik.

Član je Društva za zaštitu bilja Srbije. Pohađala je Online International Training Workshop „Modern Breeding and Cultivation Technology of Vegetables“ organizovanim od strane Kineske akademije Poljoprivrednih nauka, Instituta za povrće i cveće, Peking, Kina (8–26. 11. 2021).

Autor je i koautor 3 rada objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Ima 8 radova u zbornicima sažetaka sa domaćih i međunarodnih simpozijuma i kongresa na kojima je učestvovala sa više poster prezentacija. 

Govori, čita i piše engleski jezik.