Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

PETAR BATINIĆ

Ime i prezime: PETAR BATINIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Email:  pbatinic@mocbilja.rs

Informacije

Petar Batinić rođen je 8. novembra 1992. godine u Smederevskoj Palanci, Republika Srbija. Maturirao je u Palanačkoj gimnaziji, u Smederevskoj Palanci, u junu 2011. godine. Diplomu osnovnih akademskih studija stekao je na Odseku za prehrambenu tehnologiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu u septembru 2015. godine. Master akademske studije na Odseku za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu završio je u septembru 2016. godine. Doktorske akademske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek za hemijsko inženjerstvo, upisao je u oktobru 2016. godine. U periodu od jula 2018. do marta 2021. godine bio je zaposlen u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, pri Katedri za hemijsko inženjerstvo. Od aprila 2021. godine zaposlen je u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, u Sektoru nauke, Odseku za poljoprivredna istraživanja i razvoj.

Naučne oblasti interesovanja

  • Vitamini i inkapsulacija vitamina u različite nosače.
  • Kontrolisano i produženo otpuštanje vitamina.
  • Upotreba lipozoma kao inkapsulacionih agenasa za vitamine i njihova dalja primena u hemijskom inženjerstvu i biomedicinskim istraživanjima.
  • Ekstrakcija i karakterizacija bioaktivnih jedinjenja iz lekovitog bilja.