Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

MILICA RADAN

Ime i prezime: MILICA RADAN

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za famaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Email:  mradan@mocbilja.rs

Informacije

Milica Radan rođena je 21.02.1994. godine u Nevesinju, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina, gde je završila osnovnu i srednju školu sa dodeljenom diplomom „Vuk Karadžić“. Farmaceutski fakultet – Univerzitet u Beogradu, smer farmacija, upisala je školske 2012/2013. godine, a diplomirala je 21.9.2017. godine. Diplomski rad odbranila je na Katedri za farmaceutsku hemiju Farmaceutskog fakulteta – Univerziteta u Beogradu (pod mentorstvom prof. dr Katarina Nikolić) i stekla zvanje magistra farmacije. Tokom studija je bila na studijskom boravku u Poljskoj. Nakon završetka diplomskih studija obavila je pripravnički staž i položila stručni ispit za magistra farmacije u novembru 2018. godine. Doktorske akademske studije, modul Farmaceutska hemija, upisala je školske 2017/2018. godine na Farmaceutskom fakultetu – Univerziteta u Beogradu. Od aprila 2018. godine bila je angažovana kao istraživač-pripravnik na Katedri za farmaceutsku hemiju, Farmaceutskog fakulteta – Univerziteta u Beogradu, gde je učestvovala i u izvođenju praktične nastave iz predmeta Farmaceutska hemija 3. Mentor je jednog studentskog naučnoistraživačkog rada. U zvanje istraživač saradnik izabrana je maja 2021. godine. Od oktobra 2021. godine zaposlena je u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, u Odseku za farmaceutska istraživanja i razvoj. Doktorsku disertaciju iz oblasti farmaceutske hemije je odbranila 12.9.2022. godine pod mentorstvom prof. dr Katarine Nikolić, Katedra za Farmaceutsku hemiju, Farmaceutskog fakulteta - Univerziteta u Beogradu. Autor je devet radova u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i velikog broja saopštenja sa međunarodnih skupova. Naučnoistraživački rad Milice Radan je usmeren na primenu različitih tehnika molekulskog modelovanja u proučavanju strukture farmakofore i kinetike vezivanja strukturno različitih liganada. Pored toga, bavi se primenom in vitro i in silico metoda za procenu prolaska jedinjenja kroz krvno-moždanu barijeru, optimizacijom metoda ekstrakcije i primenom tečne hromatografije visokih performansi u analizi retencionih osobina jedinjenja. Govori engleski jezik.