Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

SNEŽANA DIMITRIJEVIĆ

Ime i prezime: SNEŽANA DIMITRIJEVIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Email:  sdimitrijevic@mocbilja.rs

Informacije

      Rođena je 17.02.1973. godine u Pančevu. U Beogradu je završila srednju Medicinsku školu, smer za farmaceutske tehničare. Osnovne akademske studije upisala je školske 1992/1993   na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju.  Diplomski rad pod nazivom „Proizvodnja monoacilglicerola na palminom ulju pomoću lipaze iz Penicilluim cyclopium BGAL1” odbranila je 1999. godine. Doktorske akademske studije upisala je školske 2011/2012 na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, na kojem je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Primena novih sojeva bakterija u proizvodnji komposta i za gajenje uljanih vrsta sa poboljšanim biološkim svojstvima“ u junu 2018. godine.

      U zvanje naučni saradnik je izabrana 2020. godine.

      Objavila je preko 10 naučnih radova i jedno tehničko rešenje.

      Od 2008. godine zaposlena je u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „ Dr Josif Pančić“, a od 2010. godine radi na poslovima stručnog saradnika za nabavku farmaceutskih sirovina i ambalaže u Sektoru proizvodnje.


        U svom naučnoistraživačkom radu u Institutu  bavi se  primenom biotehnoloških postupaka fermentacije biomase otpada nastalog preradom lekovitog bilja, korišćenjem odabranih sojeva mikroorganizama u cilju povećanja prinosa bioaktivnih materija, kao i unapređenjem proizvodnje lekovitog bilja i zaštitom bilja od patogena primenom mikrobioloških preparata.